78 mln zł dla komfortu i bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 123 w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim - Poilish Magazine

78 mln zł dla komfortu i bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 123 w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim

To jest ważna chwila, aby podsumować całą inwestycję, która bez wątpienia przyczyni się do wzrostu atrakcyjności tego terenu nie tylko pod kątem lokalnych przedsiębiorców, ale i przyszłych inwestorów. Pieniądze unijne, które zostały przeznaczone na rozbudowę były znaczące. Budżet województwa nie byłby temu w stanie sprostać. Mamy teraz możliwość  komfortowego i bezpiecznego podróżowania – mówił Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego podczas symbolicznego otwarcia rozbudowanej niedawno drogi wojewódzkiej nr  123 w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Spotkanie podsumowujące zakończoną inwestycję Samorządu Województwa Wielkopolskiego odbyło się 25 maja 2021 roku przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 123 i  174 w Hucie Szklanej, w gm. Krzyż Wielkopolski.

Trwająca od 2018 roku inwestycja polegała na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 123 na dwóch odcinkach o łącznej długości 17,5 km w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Jej początek miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 174 w Hucie Szklanej, a koniec – na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 22 w rejonie Przesiek, w gminie Krzyż Wielkopolski.

Uczestniczący w spotkaniu Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podkreślił  znaczenie zmodernizowanej drogi dla dalszego rozwoju regionu: „Cieszymy się, że możemy oddać mieszkańcom kolejną inwestycję, która była społecznie oczekiwana. To jest ważny dzień dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, a także dla gmin Krzyż Wielkopolski i Wieleń”.

Całkowita wartość prac to 78  mln zł, w tym 63,7 mln zł to środki unijne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dzięki rozbudowie uczestnicy ruchu na  DW 123  mogą korzystać z nowej konstrukcji jezdni i skrzyżowań ze zmienioną geometrią trasy. Prace objęły również dwa jednoprzęsłowe mosty na rzece Człopica, przepusty drogowe, zatoki autobusowe i zjazdy. Przebudowane zostały chodniki, pobocza i rowy oraz kanalizacja deszczowa. Zadbano o elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznakowanie pionowe i poziome.


Anna Parzyńska – Paschke

Related Articles

Dodaj komentarz