Gowin: firmy dostały ponad 182 mld zł, z Tarczy 2.0 już 4,9 mld zł

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw to już ponad 182 mld zł, w ciągu trzech tygodni z tzw. Tarczy 2.0 trafiło do nich już 4,9 mld zł – poinformował w piątek wicepremier…

Read More

„Kompetencje dla sektorów” – ponad 25 mln zł dla operatorów szkoleń branżowych

Od 5 marca 2021 r. firmy szkoleniowe i doradcze będą znów mogły ubiegać się o środki z funduszy europejskich w trzeciej rundzie konkursu „Kompetencje dla sektorów” w ramach Programu Wiedza…

Read More

Wytyczne ESG dla GPW i EBOR powstaną przy wsparciu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem wytycznych dotyczących raportowania czynników ESG dla spółek i inwestorów w Polsce. Podmiotem odpowiedzialnym za finalizację projektu dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Europejskiego Banku…

Read More

Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2021 r.

Miesięczny wolumen obrotu na Giełdowym Rynku Rolnym był najwyższy od uruchomienia rynku w marcu ubiegłego roku. Obroty pszenicą klasy B w styczniu br. wyniosły 2 350 ton. Średnia cena gazu…

Read More

XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO

MSPO 2018 – nowoczesny sprzęt wojskowy i udany biznes z historią w tle „Trzeba pogratulować wszystkim odpowiedzialnym za kieleckie Targi (…) kolejnego 26. Salonu Obronnego. Ponad 620 wystawców – ponad…

Read More

Paweł Borys – prezes PFR o polskiej marce

Spodziewamy się skutecznej promocji Polski i polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Działający od roku Polski Fundusz Rozwoju wdraża kilka inicjatyw w obszarze promocji i finansowania eksportu, jak również promocji Polski…

Read More

LOTOS notuje solidne zyski i znaczący spadek zadłużenia

W trzecim kwartale br. skonsolidowana EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) LOTOSU wyniosła 670 mln zł. Skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) w analizowanym okresie zamknął się na poziomie 432 mln zł,…

Read More

Wzorowa prywatyzacja

Proces prywatyzacji największej firmy wchodzącej w skład Polskiego Holdingu Farmaceutycznego to przykład wzorowo przeprowadzonego procesu prywatyzacyjnego. 19 kwietnia 2012 w Warszawie, w obecności Jana Burego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu…

Read More