zdolnosc kredytowa

Jak budować własną zdolność kredytową?

Wysoka zdolność kredytowa umożliwia zaciągnięcie m.in. kredytu hipotecznego i gotówkowego. To wskaźnik, na który poszczególni konsumenci pracują latami zarówno świadomie, jak i nie. Jak jednak skutecznie zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji podczas starania się o dodatkowe środki finansowe?

Zdolność kredytowa – czym jest i do czego służy?

Zdolność kredytowa to wskaźnik służący do oceny wiarygodności jednostki finansowej, czyli klienta starającego się o dany produkt bankowy. Określa ona jego potencjał do wywiązywania się z warunków umowy, a więc spłacania nowego zobowiązania, zgodnie z postawionymi wymaganiami. To fundamentalny element, wpływający na szansę uzyskania akceptacji wniosku kredytowego (i nie tylko).

Im wyższa zdolność kredytowa, tym większe prawdopodobieństwo, że konsument otrzyma korzystniejszą dla niego ofertę (np. niższe oprocentowanie, pokaźniejsza kwota dofinansowania lub lepsze warunki spłaty). To z kolei przekłada się na przystępne raty miesięczne. Innymi słowy, klienci godni zaufania zostają dodatkowo nagrodzeni.

Dlaczego instytucje finansowe badają poziom ryzyka związanego z pożyczaniem pieniędzy? Zatrudnieni przez nich specjaliści chcą zyskać pewność, że akceptowana przez nich inwestycja nie tylko zwróci się, ale także przyniesie zysk. Banki nie prowadzą działalności dobroczynnej i bezinteresownej – to działalności, które rozporządzają swym kapitałem bardzo ostrożnie.

Zdolność kredytowa – na co zwracają uwagę pracownicy banku?

Pracownicy banku, którzy stoją przed zadaniem ocenienia kandydata, zwracają uwagę m.in. na jego:

  • historię kredytową (rejestr BIK);
  • stabilność dochodów (rodzaj zatrudnienia i staż pracy);
  • dotychczasowe zobowiązania finansowe;
  • wiek i status cywilny (również stan zdrowia).

Istotne są zwłaszcza informacje zawarte w raporcie BIK (Biuro Informacji Kredytowej). Znajdują się w nim wszelkie dane dotyczące terminowości spłat poprzednich zobowiązań oraz występujących opóźnień lub zaległości – zainteresowani powinni upewnić się przed złożeniem wniosku, że nie ma w nim żadnych nieprawidłowości.

Dla specjalistów ważne jest to, żeby konsument nie tylko dobrze zarabiał, ale robił to w sposób regularny. Za sytuację korzystniejszą uznaje się przypadek, w którym potencjalny kredytobiorca zarabia mniej, ale co miesiąc niż dużo, ale np. raz na pół roku. Z tego względu, przed rozpoczęciem procesu starania się o kredyt gotówkowy, warto rozważyć formę zatrudnienia w formie umowy o pracę (na czas nieokreślony).

Same zarobki nie będą mieć żadnego znaczenia wtedy, gdy ich znaczna część zostaje przeznaczana przez konsumenta na spłatę zobowiązań. Doradcy finansowi zalecają, aby nie dopuszczać sytuacji, w której wartość spłat poszczególnych rat będzie przekraczać ponad 50% dochodów miesięcznych.

Zdolność kredytowa – kredyt gotówkowy a hipoteczny

Kredyty gotówkowe i hipoteczne nie są sobie równe. Z tego względu inaczej traktują je również same banki (zwłaszcza pod kątem analizy potencjalnego kandydata). Różnice wynikają z charakteru i skali poszczególnych zobowiązań, a także ryzyka. To, że konsumentowi zostanie przydzielony kredyt hipoteczny, wcale nie oznacza, że uzyska gotówkowy – i na odwrót. Pracownicy instytucji finansowej sprawdzają kredytobiorcę w odrobinę inny sposób.

W przypadku starania się o kredyt gotówkowy większe znaczenie będą mieć zarobki zainteresowanego. Dzieje się tak, ponieważ w przypadku hipotecznego instytucje zyskują zabezpieczenie w postaci nieruchomości. Jeżeli klient przestanie spłacać swojego zobowiązanie, placówka może odsprzedać mieszkanie lub dom, tym samym ograniczając straty finansowe. Ponadto kredyty gotówkowe nie wymagają wkładu własnego, czyli istotnego elementu składowego – bada on m.in. to, czy kandydat jest w stanie prowadzić oszczędniejszy tryb życia przez dłuższy okres.

Na podstawie tego da się wywnioskować, że podczas oceny zdolności kredytowej, eksperci zwracają uwagę przede wszystkim na:

  • zarobki – kredyt gotówkowy;
  • stabilność dochodów i życia – kredyt hipoteczny.

Oba produkty bankowe wymagają zatem od konsumenta zastosowania innego podejścia podczas wnioskowania o nie. Więcej na temat kredytów można dowiedzieć się pod adresem https://www.bankier.pl/smart/kredyty-gotowkowe. Witryna ta zawiera ranking różnych ofert, a w dalszych zakładkach znajduje się kalkulator zdolności kredytowej.

Jak zwiększyć zdolność kredytową? Dochód, historia kredytowa i nie tylko

Trzeba to wyraźnie zaznaczyć: nie da się zwiększyć zdolności kredytowej z dnia na dzień. Skuteczna poprawa tego wskaźnika to proces długotrwały, na który trzeba przeznaczyć wiele miesięcy, a czasami lat. Istnieje jednak kilka metod przyspieszających tę procedurę. Są to:

  • spłata dotychczasowych zobowiązań;
  • zwiększenie dochodu;
  • wykorzystanie zabezpieczenia (w postaci żyranta lub posiadanego majątku).

Warto wspomnieć o jeszcze jednym: brak historii kredytowej sprawia, że instytucja finansowa nie zyskuje wiedzy o rzeczywistych zwyczajach płatniczych klienta. Oznacza to, że taki konsument będzie stanowić pewnego rodzaju ryzyko – tym samym pracownicy nie zdecydują się udzielić zgody na zaciągnięcie przez niego dużego kredytu.

W takiej sytuacji najlepiej rozważyć wzięcie niewielkiego zadłużenia nawet wtedy, gdy zainteresowany nie potrzebuje żadnych dodatkowych pieniędzy. Nawet skromne zobowiązanie, spłacane terminowo, pozwoli na budowanie pozytywnej historii kandydata. Dzięki temu w przyszłości bank uzna, że kredytobiorca jest wiarygodny.

Różni kredytodawcy – czy szansa na kredyt jest zawsze taka sama?

Kredytodawcy zatrudniają różnych specjalistów, a ci mogą wykorzystywać inne kryteria i procedury do oceny zdolności kredytowej zainteresowanego – wpływa to bezpośrednio na szansę otrzymania pozytywnego werdyktu.

Nie oznacza to jednak, że należy wysłać kilka zapytań do wszystkich banków funkcjonujących w okolicy. Takie działanie może przynieść rezultat odwrotny od zamierzonego. Pracownicy instytucji mają dostęp do raportu BIK, a jeżeli zauważą, że inne działalności odmawiają przyznania kredytu, to mogą zainspirować się ich opinią. Zaleca się nie składać więcej niż 3 wniosków miesięcznie (zarówno w przypadku kredytu hipotecznego, jak i gotówkowego).

Efektywne zarządzanie finansami i osiągnięcie stabilności ekonomicznej – tak naprawdę to dwa główne czynniki, które podlegają ocenie zdolności kredytowej. Zainteresowani, którzy chcą otrzymać świadczenie, muszą skupić się na ich poprawie.

Related Articles

Dodaj komentarz