przedstawiciel handlowy

Jakie umiejętności powinien posiadać przedstawiciel handlowy?

Przedstawiciel handlowy to osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie klientów dla określonej firmy. W ramach swoich obowiązków przygotowuje umowy oraz zajmuje się podtrzymywaniem pozytywnych relacji z obecnymi kontrahentami. W zależności od specyfiki branży w której pracuje, jego zakres obowiązków może być różny. Niezmienne są jednak cechy oraz umiejętności, które każdy taki pracownik powinien posiadać. Czym więc należy wyróżniać się na tle innych kandydatów, aby móc pracować w tym zawodzie? Podpowiadamy.

Kim jest przedstawiciel handlowy?

Przedstawiciel handlowy reprezentuje osobiście firmę podczas kontaktów zarówno z kontrahentami biznesowymi, jak i klientami. Osoba pracująca na tym stanowisku musi świetnie orientować w popycie oraz podaży konkretnych produktów lub usług, które znajdują się w ofercie przedsiębiorstwa. W ten sposób organizuje sieć sprzedaży oraz wyszukuje potencjalnych zainteresowanych w określonym obszarze. Najczęściej pracuje w zakresie wybranego województwa lub większego miasta. Nierzadko jednak przedstawiciele handlowi muszą być gotowi na długie podróże służbowe. Nie tylko do innych miast, ale również do innych krajów.

W ramach swoich obowiązków nawiązuje pozytywne relacje biznesowe tworząc nowe, atrakcyjne umowy oraz odwiedza kontrahentów w celu podtrzymania bieżącej współpracy. W ramach tych spotkań przedstawia oferty promocyjne oraz odpowiada prowadzi rozmowy dotyczące kwestii technicznych sprzedawanych wyrobów, na przykład związane z opóźnieniem dostaw lub określonych problemów z produktami. Jeszcze wiele lat temu dla przedstawiciela handlowego ważne były wyłącznie wyniki sprzedażowe. Dzisiaj wiele firm przywiązuje dużą wagę do zadowolenia oraz korzyści dla samego klienta. W ramach swoich obowiązków może więc zajmować się także kwestiami, które w bezpośredni sposób dotyczą produktów, na przykład doradztwem w zakupach.

Jakie cechy charakteru powinien mieć przedstawiciel handlowy?

Każdy przedstawiciel handlowy powinien charakteryzować się pewnością siebie, wytrwałością oraz dużą odpornością na stres. Musi także mieć w sobie dość odwagi, aby móc efektywnie prowadzić rozmowy biznesowe i nie ulegać presji drugiej osoby. Każda osoba pracująca na tym stanowisku musi mówić językiem korzyści, aby w jak największym stopniu przekonać do siebie kontrahentów i klientów. Dlatego niezbędne okazują się rozwinięte umiejętności komunikacyjne. Dyspozycyjność oraz elastyczność to dwie kolejne, bardzo pożądane cechy.

Jakie umiejętności musi posiadać przedstawiciel handlowy?

Jeśli chodzi o umiejętności przedstawiciela handlowego to kluczowe znaczenie ma przede wszystkim rozbudowana wiedza na temat sprzedawanych produktów lub usług. W wielu przypadkach musi on służyć radą podczas wyboru towarów. Odpowiada także za kwestie techniczne, na przykład te związane z podłączeniem urządzeń lub ich montażem. Dlatego w większości firm każdy z przedstawicieli handlowych przechodzi krótkie szkolenie, które zaznajamia go ze specyfiką zarówno samej branży, jak i najważniejszych wyrobów, które znajdują się w aktywnej sprzedaży.

Wśród niezbędnych umiejętności należy wspomnieć o znajomości języków obcych. Przydaje się zwłaszcza w dużych firmach, które prowadzą międzynarodową sprzedaż. Obsługa komputera oraz pakietu Office to kolejne praktyczne umiejętności bez których bardzo trudno znaleźć pracę na tym stanowisku. Warto także zwrócić uwagę na to, że prawo jazdy kategorii B jest wymogiem obowiązkowym w praktycznie każdej ofercie.

Osoba, która chce wyróżniać się na tle innych kandydatów na stanowisko przedstawiciela handlowego powinna skorzystać z różnorakich szkoleń. Najlepiej tych skoncentrowanych na technikach perswazji oraz negocjacji. Przydadzą się także te związane bezpośrednio z psychologią sprzedaży. W wielu przypadkach pracodawca chętniej zatrudni także osobę, która posiada umiejętności kierownicze, a więc te bezpośrednio związane z zarządzeniem zespołem. Okazuje się to przydatne zwłaszcza w przypadku dużych firm w których współpraca pomiędzy poszczególnymi członkami grupy przynosi dla firmy wymierne korzyści.

Related Articles

Dodaj komentarz