Kulturalne Paszporty

Tygodnik Polityka, podczas uroczystej gali w Operze Narodowej 10 stycznia 2017 ogłosił laureatów 24 edycji swoich „Paszportów”. Wśród laureatów znaleźli się m.in.: reżyser filmowy Jan P. Matuszyński, dyrygentka Marzena Diakun,  kompozytor i klarnecista Wacław Zimpel. Doroczną specjalną nagrodę – „Kreator Kultury” – otrzymał uważany za jednego z największych popularyzatorów muzyki jazzowej w Polsce, saksofonista, kompozytor, aranżer i dyrygent Jan „Ptaszyn” Wróblewski.

Nagrody w poszczególnych kategoriach przyznawane są na podstawie wskazań krytyków w dziedzinach: film, teatr, sztuki wizualne, literatura, muzyka poważna, muzyka popularna i – nowej od tej edycji – kultura cyfrowa. Wyróżniają one utalentowanych, młodych twórców, którzy swoją działalnością w danym roku wywarli niekwestionowany wpływ na polską kulturę wychodząc przed szereg i tworząc nowe trendy, będąc najlepszymi ambasadorami Polski w świecie.

W dziedzinie film zwyciężył Jan P. Matuszyński zauważony „za najdojrzalszy artystycznie debiut ostatnich sezonów. Za twórcze poszerzenie formuły kina biograficznego oraz perfekcyjną współpracę z aktorami, której rezultatem stały się wybitne kreacje odtwórców głównych ról w filmie „Ostatnia Rodzina”.

W dziedzinie teatr triumfowała reżyserka Anna Smolar, doceniona za „teatr kameralny i empatyczny, z polotem i humorem podejmujący tematy zepchnięte na margines. Za konsekwentne poszerzanie teatralnego pola oraz chęć i umiejętność dialogowania z każdym odbiorcą”.

W dziedzinie literatura Paszport otrzymała Natalia Fiedorczuk-Cieślak „za przenikliwy portret współczesnej Polski widzianej od strony matek z wózkami, za chłodny i niebanalny obraz macierzyństwa, a także za żywy i pełen humoru literacki język w książce „Jak pokochać centra handlowe”.

W sztukach wizualnych doceniono pracę Daniela Rycharskiego „za intrygujące połączenie duchowości z aktywizmem, konserwatyzmu z otwartością i prowincjonalizmu z europejskością. Za nadanie całkiem nowego sensu terminowi „sztuka wiejska”.

Marzena Diakun – dyrygent asystent w Orchestre Philharmonique de Radio France – została laureatką Paszportu w dziedzinie muzyka poważna „za konsekwentny rozwój kariery i osobowości oraz za znakomite poprowadzenie „Zagubionej autostrady” Olgi Neuwirth we Wrocławiu”.

Wacław Zimpel – klasycznie wykształcony w Akademii Muzycznej w Poznaniu klarnecista, poruszający się jednak swobodnie w różnych muzycznych stylistykach – został laureatem Paszportów dziedzinie muzyka popularna „za przełamywanie granic w muzyce, za autorskie, poparte świetnymi umiejętnościami łączenie różnych tradycji i szukanie w nich tego, co wspólne i uniwersalne”.

Z kolei „za udowadnianie, że gry wideo mogą łączyć elementy wszystkich dziedzin sztuki. Za konsekwencję w badaniu granic cyfrowego medium. Za artystyczną dojrzałość „Bound”, doświadczenia, które jak dotąd najpełniej uzmysławia potencjał nowej przestrzeni twórczej – wirtualnej rzeczywistości” Paszport w dziedzinie kultura cyfrowa otrzymał Michał Staniszewski. Od lat 90. współtworzy Studio Plastic o bardzo ciekawym rodowodzie, którym jest demoscena – społeczność artystyczna zajmująca się tworzeniem, jak sam zwraca uwagę, „cyfrowej sztuki czasu rzeczywistego”.

Doroczną specjalną nagrodę otrzymał Jan „Ptaszyn” Wróblewski „za bycie dobrym duchem muzyki jazzowej w Polsce od jej prapoczątków aż do dziś. Za wyprowadzenie polskiego jazzu w świat, za udział w powstaniu serii nagrań, która pod szyldem Polish Jazz przetrwała ćwierć wieku i właśnie powróciła po latach niebytu. Za to, że dla całej polskiej sceny muzycznej bywał liderem, aranżerem, organizatorem, nauczycielem i animatorem, nigdy nie traktując jazzu jako ograniczającej konwencji. I za to że nawet kiedy nie gra, to jak nikt inny potrafi o muzyce opowiadać”.

Related Articles

Dodaj komentarz