NOMATEN: w 2020 osiągnęliśmy zdolność operacyjną i zbudowaliśmy zespół, który ruszył z projektami w dziedzinie badań materiałowych - Poilish Magazine

NOMATEN: w 2020 osiągnęliśmy zdolność operacyjną i zbudowaliśmy zespół, który ruszył z projektami w dziedzinie badań materiałowych

  • NOMATEN to międzynarodowe centrum badań materiałowych, działające w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.
  • W 2020 dołączyło do NOMATEN 10 naukowców (w tym 7 z zagranicy) którzy, pomimo pandemii, kontynuują swoje badania w NOMATEN-NCBJ i rozpoczynają nowe projekty.
  • W 2021 planowane jest podwojenie liczebności zespołu naukowców i rozbudowa infrastruktury badawczej.
  • NOMATEN 2020 ANNUAL REPORT podsumowuje rozpoczęcie działalności i pierwszy rok NOMATEN – budowania struktur, zespołu i zacieśniania współpracy z partnerami z Francji i Finlandii.

W 2020 roku skompletowaliśmy zespół 10 naukowców, w tym 7 z zagranicy, którzy postanowili swoją karierę naukową związać z NOMATEN oraz Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Swoje doświadczenie zdobywali m.in. w Instytucie Fizyki Plazmy im. Maxa Plancka w Berlinie, w USA na Uniwersytetach Illinois oraz West Virginia, Uniwersytecie w Helsinkach, Uniwersytecie w Atenach. Pomimo COVID-19 udało nam się wystartować, a nasi naukowcy aktywnie uczestniczą w konferencjach i wydarzeniach naukowych dostosowanych do czasów pandemii – podkreśla prof. Paweł Sobkowicz, Director for Scientific Operations w NOMATEN.

Najbardziej zaawansowana jest budowa grup badawczych odpowiedzialnych za cyfrowe modelowanie i analizę właściwości materiałów – kluczowe w całym procesie projektowania innowacyjnych materiałów z wykorzystaniem technologii nuklearnych. W 2021 roku grupy badawcze będą konsekwentnie wzmacniane kadrowo – w szczególności te odpowiedzialne za testy na fizycznych próbkach materiałów oraz grupa radiofarmaceutyczna. W 2021 planowane jest podwojenie liczebności zespołu.

W ubiegłym roku NOMATEN zorganizował również szereg otwartych seminariów naukowych nt. badań materiałowych, ze względu na sytuację epidemiologiczną także formie on-line. Uzupełnieniem kompetencji naukowych kadry NOMATEN są dedykowane zespoły odpowiadające za HR, współpracę z przemysłem oraz komunikację, które rozpoczęły swoje działania w 2020 roku.

Odwracamy proces drenażu mózgów, który dotyczy polskich specjalistów wyjeżdżających za granicę. W NOMATEN i NCBJ nie tylko potrafimy zatrzymać polskich naukowców, ale także przyciągnąć do Polski najlepszych zagranicznych ekspertów. Nad rekrutacją specjalistów czuwa Międzynarodowy Komitet Naukowy kierowany przez byłego dyrektora CERN pod Genewą, prof. Sergio Bertolucciego – dodaje prof. Sobkowicz.

O NOMATEN:

NOMATEN to przedsięwzięcie Narodowego Centrum Badań Jądrowych we współpracy z Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA – Francja) oraz Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (VTT – Finlandia). Projekt otrzymał dla swojej działalności długofalowe wsparcie funduszy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Komisji Europejskiej.

Priorytetem NOMATEN są badania nad materiałami odpornymi na ekstremalne warunki  (wysokie temperatury, korozję, promieniowanie – zwłaszcza neutronowe) do zastosowań w przemyśle jądrowym, energetycznym, chemicznym i innych, a także opracowanie i wytwarzanie nowoczesnych radiofarmaceutyków. Dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi oraz jednostkami NCBJ – m.in. badawczym reaktorem jądrowym MARIA, Ośrodkiem Radioizotopów POLATOM czy Parkiem Naukowo-Technologicznym Świerk, do prac badawczo-rozwojowych nad nowymi materiałami wykorzystywana jest zaawansowana i unikalna na skalę europejską infrastruktura badawcza.

Related Articles

Dodaj komentarz