Paweł Borys – prezes PFR o polskiej marce

Spodziewamy się skutecznej promocji Polski i polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Działający od roku Polski Fundusz Rozwoju wdraża kilka inicjatyw w obszarze promocji i finansowania eksportu, jak również promocji Polski jako miejsca do inwestowania.

Co się udało stworzyć w ramach tych inicjatyw?

Po pierwsze udało się stworzyć Agencję Inwestycji i Handlu. Likwidujemy WPHI, które nie spełniały oczekiwań przedsiębiorców. Ma to na celu zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych i wsparcie polskich przedsiębiorców w ekspansji na rynkach zagranicznych. Po drugie zmieniamy model finansowania eksportu ułatwiając dostęp do kredytów i ubezpieczeń eksportowych. Zależy nam na tym, aby polscy przedsiębiorcy w ramach Grupy PFR mieli lepszy dostęp do wszystkich instrumentów jak promocja, doradztwo i instrumenty finansowania w jednym miejscu. Połączenie naszych kompetencji pozwala na większą skalę naszych działań. Dzięki temu np. na targach Hannover Messe możemy mieć większe stoisko i być lepiej widoczni. To jest bardzo ważne. Zapraszamy do współpracy nie tylko duże firmy, ale także i te „młode” innowacyjne start-upy. Chcemy pokazać Polską gospodarkę jako innowacyjną.

Innowacje to słowo klucz. Obecnie rząd polski budując swoją przewagę konkurencyjną na rynkach zagranicznych stawia na polska gospodarkę innowacyjną, nie imitacyjną. Polscy przedsiębiorcy są innowacyjni?

Mamy innowacyjne rozwiązania, ale cały czas nasza skuteczność w przebiciu się ze swoimi nowoczesnymi technologiami, zwłaszcza w wymiarze światowym, jest słaba. Współpraca biznesu i  uczelni, dużych przedsiębiorców z tymi z sektora MSP niestety kuleje. Jesteśmy dopiero na początku drogi. Polska jest zaliczana do krajów o średnim poziomie zaawansowania technologicznego. Chcąc się zaliczać do grona najlepszych, a nie można sobie wyobrazić postępującej gospodarki bez tworzenia nowoczesnych technologii. To one będą zdobywały rynki międzynarodowe. Drzemie w nas ogromny potencjał. W ramach Grupy PFR chcemy tworzyć mechanizmy, które pomogą nam potencjał polskich przedsiębiorców wykorzystać.

Jednym z powtarzających się w Państwa ofercie punktów jest ekspansja zagraniczna. Skąd poczucie, że jest to aż tak istotny kierunek także dla małych i średnich przedsiębiorstw?

Aby osiągnąć sukces naszej gospodarki musimy postawić na w połączenie innowacji z ekspansją zagraniczną. Musimy się jeszcze wiele nauczyć w jednym i drugim obszarze. Nasza gospodarka to w dużej mierze małe i średnie firmy. Firmy te mają inną siłę kapitałową przy wychodzeniu na rynki zagraniczne. Różnymi instrumentami finansowymi, doradczymi chcemy średniemu biznesowy pomóc skutecznie wychodzić na rynki zagraniczne. Kładziemy duży nacisk na start-upy. Tworząc nowy produkt, myślą oni o zdobyciu globalnej pozycji. Niemniej jednak doświadczenia i menedżerskie i kapitałowe są początkujące, to dlatego cały czas polskie firmy potrzebują wsparcia rządu, który ma zapewnić Grupa PFR.

Mówiąc o start-upach często pojawia się zarzut, że wspieramy małe firmy, które w niedługi czasie przenoszą swoja firmę na rynki zachodnie.

Tak, są nawet bardzo konkretne badania wskazujące, że Europa Centralna „oddaje” młode innowacyjne firmy na rynki zagraniczne. A odbiorcami są Wielka Brytania, USA czy kraje Skandynawskie. To jest fakt, ale aby zmienić ten trend trzeba zmieniać otoczenie lokalne, zatrzymać te firmy u siebie. Dlatego tak ważne są przyjazne regulacje, jak Konstytucja dla Biznesu, czy ustawa o innowacyjności. Ponadto równie ważne jest odpowiednie finansowanie na rynku lokalnym. Jako PFR  tworzymy największą na rynku lokalnym spółkę Venture Capital. Dzięki temu będzie znacznie większy dostęp do kapitału na każdym etapie rozwoju. Do tej pory w regulacjach prawnych występowały pewne luki i rodzime firmy, były niejako zmuszone do wyjścia na rynki zagraniczne, ponieważ nie miały dostępu do kapitału lokalnie. Dodatkowo staramy się namawiać do współpracy małe i duże firmy, czy zaproponować współpracę przedsiębiorstw z uczelniami. Musimy stworzyć cały ekosystem nowoczesnej gospodarki.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Rozwoju wspólnie powołali do życia  Naukowy Instytut Technologiczny. Jak Pan odnosi się do tej inicjatywy?

Uważam, że jest ona bardzo ważna i potrzebna. Obecnie mamy w Polsce bardzo nowoczesną infrastrukturę badawczą, ale mało wypełnioną projektami. Niestety szwankuje współpraca biznesu i nauki. Dobry model funkcjonuje w Niemczech. Instytutu Fraunhofera pełni funkcje koordynatora ośrodków badawczych w Niemczech. Instytut pomaga ustalić firmom jakie technologie mają strategiczne znaczenie dla działalności przedsiębiorstwa, a następnie we współpracy z Instytutami badawczymi  jest w stanie dopasować odpowiednią technologie dla prywatnego przedsiębiorcy. która jest. Narodowy Instytut Technologiczny ma być polską wersję słynnego Instytutu Fraunhofera, która będzie stanowiła naukowo-badawcze zaplecze dla Planu Odpowiedzialnego Rozwoju wicepremiera Morawieckiego, być moderatorem współpracy biznesu i nauki, a w konsekwencji komercjalizacji badań.

PFR działa na bardzo wielu polach gospodarki – bankowość, motoryzacja, infrastruktura, i wiele innych. W jaki sposób oceniają Państwo projekty, które warto wesprzeć? Czy jest jakiś klucz oceny?

Nie wybieramy konkretnych przedsiębiorców, czy konkretnych projektów. Unikamy selektywnego wskazywania pomysłów. Skupiamy się na działaniu systemowym, ważna jest dobra polityka i skoordynowana w znaczeniu sektorowym, jak elektromobilność czy polskie meble. PFR jest platformą dla przedsiębiorców, którzy mają pomysł i tylko potrzebują doradztwa i wykorzystania odpowiednich narzędzi, a nie odwrotnie.

A jak to wygląda w praktyce. Będąc przedsiębiorcom, mam pomysł i co dalej powinnam zrobić?

W listopadzie ubiegłego roku otworzyliśmy portal dla przedsiębiorców, gdzie każdy może dowiedzieć się o usługach grupy PFR. Można zadzwonić do contact center i konsultant pokieruje odpowiednio zainteresowanego.

PFR ma pod swoimi skrzydłami takie organy jak między innymi BGK, KUKE, PAIH, PARP. Na czym polega zwierzchnictwo PFR? Czy mają Państwo decydujące zdanie, w kwestii działań tych podmiotów?

PFR ma za zadanie koordynować te instytucje. Instytucje ze sobą współpracują i wykorzystują swój potencjał, a nie konkurują ze sobą. Naszym zadanie jest zapewnić, że jasno są zdefiniowane centra kompetencji, produkty, usługi, działamy w ramach jednej strategii i tworzymy wspólnie narzędzia, aby spełniać oczekiwania przedsiębiorców i ułatwiać im ekspansję zagraniczną.

Related Articles

Dodaj komentarz