gospodarka

Handel Polska-Czechy – jak wygląda rynek?

Czechy znajdują się w czołówce partnerów handlowych Polski. Od 4 lat zajmujemy drugie miejsce wśród rynków eksportowych Czech, natomiast dla Polaków nasi południowi sąsiedzi zajmują trzecie miejsce. Jakich wartości sięgały obroty w PLN i CZK? Jaki handel dominuje między tymi państwami? Odpowiedź w poniższym artykule.

Handel w PLN/CZK

Obroty handlowe Polski z Czechami rosną, w 2020 roku było to 518,6 mld koron czeskich, jednak ten wynik był wyższy niż obrót w 2019 roku, czyli 529,6 mld CZK. Był to rok, kiedy Polska zajmowała drugie miejsce spośród partnerów biznesowych Czech – udział to blisko 7,5% w całkowitym obrocie handlowym. Czołowym liderem eksportu z Czech do Polski są pojazdy samochodowe, części i akcesoria oraz przyczepy. W drugą stronę części samochodowe, która są importowane do Czech najczęściej pochodzą z naszego kraju. Przemysł motoryzacyjny stanowi duży procent wymiany handlowej między sąsiednimi krajami. Kolejne znaczące sektory to chemikalia, metale nieszlachetne, maszyny, elektronika, czy wyroby metalowe. Wzrost czeskiego obrotu handlowego rośnie również z powodu stabilności waluty CZK, aktualny kurs korony czeskiej możesz sprawdzić tutaj: https://www.walutomat.pl/kursy-walut/czk-pln/

Informacje o gospodarce i biznesie w Czechach

Gospodarka Czech radzi sobie bardzo dobrze, w szczególności na tle podobnych jej państw. Jest jedną z najlepiej rozwiniętych gospodarek przemysłowych w Europie. Przemysł maszynowy jest jednym z kluczowych sektorów, które mogą być perspektywiczne dla polskich firm, które chciałby nawiązać kontakty biznesowe z Czechami. Jeżeli chodzi o branże, które chętnie wspierają Czechy w inwestycjach zagranicznych jest to R&D, czy centra technologiczne.

Kultura biznesowa Czechów jest bardzo zbliżona do polskiej – podanie ręki czy wymiana wizytówek to standard. Różnicę możemy zauważyć w kwestii zwracania się do rozmówcy, gdzie Czesi będą używać w rozmowie nazwiska, niż jak w Polsce imienia np. Panie Kowalski. Co jeszcze warto widzieć? Republika Czeska stawia na e-commerce, jeżeli przeliczymy liczbę sklepów internetowe na obywateli Czech, to wynik jest jednym z najwyższych w Europie.

Kursy walut a handel międzynarodowy

Kursy walut mają duży wpływ na strukturę i dynamikę obroty handlowe kraju. Co ważne poziom importu i eksportu ma wpływ na instrumenty polityki handlowej, a co za tym idzie na koniunkturę kraju. Zatem zależność eksport-kursy walut jest obustronna. Siła krajowej waluty ma wpływ na to jak wygląda wywóz produktów/usług z kraju, ale także zmiana salda w wymianie handlowej ma wpływ na kurs. Dlatego właśnie notowania walut mają wpływ na handel międzynarodowy – jak kształtują się aktualne kursy walut możesz sprawdzić tutaj: https://www.walutomat.pl/kursy-walut/.

W praktyce warto wiedzieć, że słaba waluta jest korzystna dla eksporterów, natomiast umocnienie krajowej waluty sprzyja importerom. Wpływ wahań walut na gospodarkę danego państwa jest bardzo duży. Korzystną sytuacją jest utrzymywanie stabilnego kursu walutowego danego państwa, a dalej odgrywać rolę będą siły rynkowe. W przypadku Republiki Czeskiej kurs waluty CZK jest stabilny, co sprawia, że gospodarka jest zrównoważona.

Related Articles

Dodaj komentarz