Wzorowa prywatyzacja

Proces prywatyzacji największej firmy wchodzącej w skład Polskiego Holdingu Farmaceutycznego to przykład wzorowo przeprowadzonego procesu prywatyzacyjnego. 19 kwietnia 2012 w Warszawie, w obecności Jana Burego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Artur Woźniak – Prezes Polskiego Holdingu Farmaceutycznego i Elżbieta Dzikowska – Członek Rady Nadzorczej Polpharmy podpisali umowę, której następstwem jest nabycie przez Polpharmę pakietu 85% akcji Polfy Warszawa. Wartość 100% akcji spółki wynosi 957 mln zł.

„Dzisiejsze wydarzenie oznacza dość duże przychody z bardzo udanej prywatyzacji. Oferta Polpharmy okazała się najatrakcyjniejsza spośród firm z całego świata, jakie odpowiedziały na zaproszenie do udziału w tym procesie prywatyzacji”, mówił wiceminister skarbu Jan Bury. Polska firma zaproponowała nie tylko najlepsze warunki cenowe, ale też przedstawiła plan nakładów inwestycyjnych na rozwój Polfy Warszawa, w umowie sprzedaży akcji Polfy zawarte też zostały gwarancje zatrudnienia dla jej pracowników.

Wartość 100% akcji spółki wyniosła 957 mln zł., z czego Polpharma stała się właścicielem 85% akcji będących dotąd w posiadaniu Polskiego Holdingu Farmaceutycznego i Skarbu Państwa.

Firma przejmująca – Polpharma to lider polskiej branży farmaceutycznej i największy polski producent leków generycznych, aktywnie działający na rynkach zagranicznych, w szczególności w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej.

Polfa Warszawa pod względem liczby zatrudnianych osób, jak i ilości sprzedawanych produktów, plasuje się wśród głównych graczy polskiej branży farmaceutycznej. W ofercie Polfy znajduje się ponad 140 różnych leków, które są dystrybuowane na terenie Polski oraz eksportowane do kilkudziesięciu państw na całym świecie.

Alians strategiczny dwóch ważnych polskich firm ma się odbyć z korzyścią dla obu stron.

Polski Holding Farmaceutyczny powstał w roku 2004 w celu realizacji rządowej strategii dla przemysłu farmaceutycznego do roku 2008, jako grupa kapitałowa, w skład której wchodzą liderzy wśród krajowych producentów leków Polfa Pabianice, Polfa Tarchomin, Polfa Warszawa. Docelowo miał on przejąć funkcje operacyjne tych trzech spółek. Na początku 2009 resort skarbu zdecydował jednak o prywatyzacji trzech Polf, a następnie likwidacji holdingu. „Polfa Pabianice już została sprywatyzowana. Obecna prywatyzacja Polfy Warszawa kończy pewien etap doświadczenia państwa – jako właściciela – z farmacją w Polsce. Mamy przed sobą jeszcze jedną prywatyzację – Polfy Tarchomin. Obecnie trwa restrukturyzacja majątkowa spółki, w ramach której między innymi uregulujemy sprawy gruntów, które są już w 96 procentach nasze„, mówi Artur Woźniak, Prezes Polskiego Holdingu Farmaceutycznego.

„Najważniejsze jest to, że najlepsze polskie firmy prywatne przejmują kolejną mocną polską spółkę i inwestują w jej rozwój. Polfy kupiły firmy, które gwarantują im rozwój. Pracownicy Polfy Warszawa mają zapewnione gwarancje zatrudnienia do 22 grudnia 2014, co wynika z funkcjonującego w Spółce pakietu socjalnego. Ponadto pakiet socjalny zapewnia wiele dodatkowych przywilejów socjalnych i zabezpieczeń chroniących, daleko bardziej niż wynika to z przepisów prawa pracy. Jednocześnie pragnę podkreślić, że zgodnie z umową sprzedaży akcji Polfy Warszawa zawartej pomiędzy Polskim Holdingiem Farmaceutycznym oraz Ministerstwem Skarbu Państwa a Polpharmą inwestor musi zrealizować wiele inwestycji rozwojowych w Spółce opiewających na kilkadziesiąt milionów złotych. I to w najlepszy sposób gwarantuje, że Polfa Warszawa w dalszym ciągu będzie rozwijać się w sposób dynamiczny i z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron”, mówi Artur Woźniak.

Related Articles

Dodaj komentarz