Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2021 r. - Poilish Magazine

Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2021 r.

Miesięczny wolumen obrotu na Giełdowym Rynku Rolnym był najwyższy od uruchomienia rynku w marcu ubiegłego roku. Obroty pszenicą klasy B w styczniu br. wyniosły 2 350 ton. Średnia cena gazu ziemnego na rynku spot wyniosła w styczniu br. 102,21 zł/MWh. Była to najwyższa cena miesięczna na tym rynku od stycznia 2019 r.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 2021 roku 12 468 574 MWh, co oznacza spadek o 11,1 proc. w stosunku do stycznia 2020 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w styczniu na poziomie 262,81 zł/MWh i jest to wzrost o 4,81 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w styczniu 256,70 zł/MWh, co stanowi wzrost o 4,95 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu z grudnia 2020 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w styczniu transakcje o wolumenie 14 838 795 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 33,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w styczniu 102,21 zł/MWh i jest to wzrost o 20,87 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca oraz zarazem najwyższa cena spot od stycznia roku 2019. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w styczniu 84,69 zł/MWh, czyli o 6,79 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w grudniu 2020 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w styczniu 1 442 818 MWh, co stanowi spadek r/r o 28,1 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 142,28 zł/MWh i oznacza to spadek o 0,20 zł/MWh względem grudnia 2020 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w styczniu o 92,1 proc. r/r, do poziomu 3 850 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 1 937,18 zł/toe (wzrost względem grudnia 2020 r. o 3,32 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 2 314 764 MWh, co stanowi wzrost o 72,6 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła 0,74 zł/MWh i jest to spadek o 0,27 zł/MWh w stosunku do grudnia.

Towary rolno-spożywcze

W styczniu sprzedano na Giełdowym Rynku Rolnym 2 350 ton pszenicy klasy B. Jest to najlepszy miesięczny wynik od początku notowań towarów rolno-spożywczych na TGE. Średnia ważona cena tego towaru wyniosła 991,76 zł/t.

Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2021 r. - Poilish Magazine

Related Articles

Dodaj komentarz