Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych: ponad 23,3 mln zł dopłaty na uruchomienie kolejnych połączeń lokalnych - Poilish Magazine

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych: ponad 23,3 mln zł dopłaty na uruchomienie kolejnych połączeń lokalnych

Wojewoda Mazowiecki podpisał kolejnych 20 umów na kwotę ponad 23,3 mln zł na objęcie w 2021 r. dopłatą zadań organizatora ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dla województwa mazowieckiego na 2021 rok została przyznana kwota ze środków funduszu w wysokości 64 096 067,64 zł. Umowy pomiędzy Wojewodą a beneficjentami programu zawarto elektronicznie.

Na mocy zawartych umów do przedstawicieli 18 samorządów trafi dopłata o łącznej wysokości 23 318 800,74 zł (środki te stworzą możliwość uruchomienia w sumie 228 lokalnych połączeń, o łącznej długości 7 668,7 km), z czego:

 • do powiatu płockiego (w porozumieniu z powiatem gostynińskim) trafi dopłata w wysokości 967 500,60 zł na uruchomienie 4 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 149,3 km,
 • do powiatu ostrołęckiego (w porozumieniu z miastem Ostrołęka) trafi dopłata w wysokości 1 880 616,00 zł na uruchomienie 11 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 616 km,
 • do gminy Zakroczym trafi dopłata w wysokości 530 214,76 zł na uruchomienie 2 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 45,9 km,
 • do gminy Długosiodło trafi dopłata w wysokości 421 911,00 zł na uruchomienie 6 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 129,5 km,
 • do powiatu sokołowskiego trafi dopłata w wysokości 4 172 712,00 zł na uruchomienie 23 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 807 km,
 • do gminy Gozdowo (w porozumieniu z gminami Bielsk i Stara Biała) trafi dopłata w wysokości 44 125,20 zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, o łącznej długości 23,8 km,
 • do powiatu grójeckiego (w porozumieniu z powiatem piaseczyńskim) trafi dopłata w wysokości 112 776,00 zł na uruchomienie 2 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 44 km,
 • do powiatu grójeckiego (w porozumieniu z powiatem żyrardowskim) trafi dopłata w wysokości 307 980,00 zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, o łącznej długości 30 km,
 • do powiatu grójeckiego trafi dopłata w wysokości 3 037 326,00 zł na uruchomienie 14 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 480,5 km,
 • do gminy Pomiechówek trafi dopłata w wysokości 619 408,08 zł na uruchomienie 9 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 217 km,
 • do powiatu garwolińskiego trafi dopłata w wysokości 7 124 641,26 zł na uruchomienie 72 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 2 074,7 km,
 • do powiatu lipskiego trafi dopłata w wysokości 1 311 122,40 zł na uruchomienie 19 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 546,6 km,
 • do powiatu łosickiego trafi dopłata w wysokości 972 177,74 zł na uruchomienie 32 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 1 457,9 km,
 • do powiatu makowskiego trafi dopłata w wysokości 383 238,00 zł na uruchomienie 4 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 525,8 km,
 • do powiatu zwoleńskiego trafi dopłata w wysokości 99 079,20 zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, o łącznej długości 41,7 km,
 • do gminy Chotcza trafi dopłata w wysokości 113 668,80 zł na uruchomienie 1 linii komunikacyjnej, o łącznej długości 47,6 km,
 • do gminy Jastrzębia trafi dopłata w wysokości 494 208,00 zł na uruchomienie 3 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 84,5 km,
 • do gminy Lipsko trafi dopłata w wysokości 169 954,20 zł na uruchomienie 14 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 191,8 km,
 • do gminy Rybno (w porozumieniu z gminą Sochaczew) trafi dopłata w wysokości 349 469,10 zł na uruchomienie 4 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 77,1 km,
 • do gminy Żelechów trafi dopłata w wysokości 206 672,40 zł na uruchomienie 5 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 78 km.

Wcześniej Wojewoda Mazowiecki zawarł 25 umów na objęcie w 2021 r. dopłatą zadań organizatora ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przedstawicielami samorządów z powiatów: grodziskiego, przysuskiego, wyszkowskiego, otwockiego, białobrzeskiego, legionowskiego, pułtuskiego oraz gmin: Nadarzyn, Słupno, Staroźreby, Żabia Wola, Grójec, Leoncin, Nasielsk, Osieck, Pilawa, Pniewy, Szczawin Kościelny, Wyśmierzyce, Raszyn, Miastków Kościelny i Brochów. Umowy opiewały na łączną kwotę 21 648 420,42 zł.

Pierwsze umowy z przedstawicielami mazowieckich samorządów – beneficjentami Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, których wnioski o objęcie dopłatą w 2021 r zadań w ramach programu zostały rozpatrzone pozytywnie, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał 8 stycznia 2021 r.

W naborze wniosków  o objęcie dopłatą w 2021 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, do Wojewody Mazowieckiego wpłynęły 84 wnioski na łączną kwotę 62 090 292,32 zł. Dla województwa mazowieckiego na 2021 rok została przyznana kwota ze środków funduszu w wysokości 64 096 067,64 zł. Wojewoda Mazowiecki rozpatruje pozostałe wnioski, na podstawie których kolejne umowy z samorządami będą sukcesywnie podpisywane. Część wniosków złożonych przez organizatorów wymaga uzupełnień. Nabór uruchomiony został 4 listopada 2020 r.

W 2020 roku, w ramach trzech przeprowadzonych naborów wniosków o objęcie dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, Wojewoda przekazał organizatorom publicznego transportu zbiorowego dopłatę o łącznej wysokości 24 249 373,46 zł na uruchomienie połączeń lokalnych. W 2020 roku dofinansowanych zostało 440 linii komunikacyjnych.

W ramach dwóch, przeprowadzonych w 2019 roku naborów wniosków o objęcie dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych samorządy złożyły do Wojewody Mazowieckiego 53 wnioski, z czego 49 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie (21 powiatów, 27 gmin i 1 powiat na mocy porozumienia). Wnioski obejmowały łącznie 269 lokalnych połączeń o łącznej długości 11 323,4 km. Organizatorom publicznego transportu zbiorowego udzielono dopłaty w łącznej wysokości 1 623 025,45 zł. W 2019 roku dofinansowanych zostało 225 linii komunikacyjnych.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.


Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Related Articles

Dodaj komentarz