Wytyczne ESG dla GPW i EBOR powstaną przy wsparciu Forum Odpowiedzialnego Biznesu - Poilish Magazine

Wytyczne ESG dla GPW i EBOR powstaną przy wsparciu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem wytycznych dotyczących raportowania czynników ESG dla spółek i inwestorów w Polsce. Podmiotem odpowiedzialnym za finalizację projektu dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) jest międzynarodowa firma doradcza Steward Redqueen. Proces opracowania nowych wytycznych wesprze Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Efektem współpracy GPW oraz EBOR będzie przewodnik po raportowaniu ESG (ang. E – environmental, S – social, G – governance), za opracowanie którego odpowiada firma Steward Redqueen. Dokument z nowymi wytycznymi to odpowiedź na wzrastające oczekiwania inwestorów w zakresie ujawniania danych ESG oraz na wprowadzane regulacje unijne (w tym m.in. Non-financial Reporting Directive, Sustainable Finance Disclosure Regulation). Forum Odpowiedzialnego Biznesu wesprze projekt w kwestiach merytorycznych oraz w zakresie relacji z podmiotami raportującymi i innymi interesariuszami.

Przeznaczenie i cel inicjatywy wyjaśniają organizatorzy projektu: „Wytyczne dotyczące raportowania czynników ESG, a więc dokument, który powstanie w wyniku planowanych prac, będzie stanowił swoisty przewodnik wspierający spółki w ujawnianiu informacji ESG. Przewidziane w projekcie prace będą realizowane z udziałem szerokiego grona interesariuszy, w tym emitentów, inwestorów oraz regulatorów. Ich wynikiem będzie opracowanie jasnych kryteriów, które pozwolą spółkom dostosować treść raportów niefinansowych do oczekiwań inwestorów.” (więcej informacji na stronie: https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=110325&title=Steward+Redqueen+przygotuje+przewodnik+po+raportowaniu+ESG+dla+sp%C3%B3%C5%82ek+i+inwestor%C3%B3w )

–  Kontynuujemy nasze działania na rzecz wsparcia spółek notowanych na rynkach GPW. Dlatego, mając na uwadze ich dalszy wzrost, nawiązaliśmy współpracę z EBOR w celu opracowania wytycznych ESG zgodnie z przepisami krajowego i unijnego prawa oraz oczekiwaniami inwestorów. Uwzględnienie czynników ESG w działalności przedsiębiorstwa to nic innego jak efektywne zarządzanie długoterminowym ryzykiem i tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy firmy, w tym dla akcjonariuszy. Biznes nie funkcjonuje w próżni, więc musimy uwzględniać wpływ działalności na środowisko (E), poszanowanie praw człowieka i praw socjalnych (S) i standardy ładu korporacyjnego (G). To właśnie teraz podejmujemy działania, które będą miały ogromny wpływ na nasze życie za kilkadziesiąt lat – powiedziała Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Tematyka raportowania niefinansowego należy do strategicznych obszarów działalności Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Stowarzyszenie od 14 lat współorganizuje Konkurs Raporty Społeczne, w którym przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Forum jako pierwsza polska organizacja pozarządowa dołączyło w 2014 roku do międzynarodowego grona Interesariuszy (Organizational Stakeholders) Global Reporting Initiative (OS GRI). GRI to organizacja tworząca spójne wytyczne dla raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, które są stosowane przez różne instytucje na całym świecie. Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu prowadzi także działalność edukacyjną w obszarze ujawniania danych niefinansowych oraz przejrzystości organizacji.

Ocena wartości spółek odbywa się coraz częściej także z uwzględnieniem kwestii środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego, a wszystko wskazuje na to, że ten trend będzie się szybko wzmacniał. Cieszy nas to podwójnie. Jako organizacja dla której kluczowy jest temat edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu, znamy dobrze polskie potrzeby, wyzwania i widzimy ogromny potencjał w powstaniu wytycznych ESG. Upowszechnianie standardów CSR i zrównoważonego rozwoju wymaga odpowiednich narzędzi, zaangażowania i współpracy z biznesem. Przewodnik po raportowaniu ESG jest bardzo potrzebną inicjatywą, która zdecydowanie może pomóc firmom w coraz lepszym dostosowywaniu się do globalnych kierunków zmian w biznesie – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ujawnianie danych ESG przez spółki giełdowe ma coraz większe znaczenie zarówno dla instytucji finansowych jak i inwestorów, którzy chcą wiedzieć jakie ryzyka i szanse stoją przed daną firmą i czy jest ona odpowiednio przygotowana, aby odnaleźć się w zmieniającym się otoczeniu. Raportowanie informacji na temat kwestii środowiskowych, społecznych oraz dotyczących standardów etyki i ładu korporacyjnego ma więc znaczenie strategiczne i może być elementem budowania długoterminowej wartości przedsiębiorstwa. Dlatego mamy nadzieję, że opracowywane przez nas wytyczne będą pomocnym narzędziem, które pozwoli firmom lepiej dostosować treść raportów niefinansowych do oczekiwań inwestorów – mówi Wouter Scheepens, partner w firmie Steward Redqueen.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. „Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes” – tak brzmi misja organizacji. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Related Articles

Dodaj komentarz