„Kompetencje dla sektorów” – ponad 25 mln zł dla operatorów szkoleń branżowych - Poilish Magazine

„Kompetencje dla sektorów” – ponad 25 mln zł dla operatorów szkoleń branżowych

Od 5 marca 2021 r. firmy szkoleniowe i doradcze będą znów mogły ubiegać się o środki z funduszy europejskich w trzeciej rundzie konkursu „Kompetencje dla sektorów” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Celem programu jest wybór operatorów usług doradczych i szkoleniowych, które wynikają z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Łączna wysokość dofinansowania to ponad 25 mln zł. Termin składania wniosków upływa 19 marca br.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła trzecią z czterech planowanych rund programu „Kompetencje dla sektorów – oferta dla operatorów”, którego celem jest wyłonienie operatorów działań szkoleniowych lub doradczych w sektorach:

  • budowlanym,
  • motoryzacyjnym,
  • nowoczesnych usług biznesowych,
  • gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,
  • chemicznym,
  • przemysłu lotniczo-kosmicznego,
  • usług rozwojowych.

Dotacje mogą otrzymać podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, organizacje związkowe i pracodawców, organizacje samorządu gospodarczego oraz przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa) z terenu całej Polski.

– Operatorzy wybrani w konkursie będą odpowiedzialni za przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze zgodne z rekomendacjami Rad w poszczególnych sektorach – mówi Katarzyna Karpińska z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

Wsparcie wyniesie do 90 proc. Łączna wysokość dofinansowania projektów dla 7 sektorów w tej rundzie konkursowej wynosi 25 609 950,00 zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów potrwa od 5 do 19 marca 2021 r. (godzina 10:00).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Kompetencje dla sektorów 2


Projekt jest prowadzony w ramach działania 2.21 typ 4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest wybór operatorów, którzy zapewnią przedsiębiorcom usługi szkoleniowe lub doradcze wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji w wybranych w sektorach gospodarki, tj.: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji,a gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych.

Related Articles

Dodaj komentarz