Kulturalne Paszporty

Tygodnik Polityka, podczas uroczystej gali w Operze Narodowej 10 stycznia 2017 ogłosił laureatów 24 edycji swoich „Paszportów”. Wśród laureatów znaleźli się m.in.: reżyser filmowy Jan P. Matuszyński, dyrygentka Marzena Diakun,…

Read More

LOTOS notuje solidne zyski i znaczący spadek zadłużenia

W trzecim kwartale br. skonsolidowana EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) LOTOSU wyniosła 670 mln zł. Skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) w analizowanym okresie zamknął się na poziomie 432 mln zł,…

Read More

Wieczorne iluminacje w Ogrodzie Chińskim do końca września

Tegoroczny Festiwal Światła był jednym z najważniejszych wydarzeń lata na kulturalnej mapie Warszawy. Od 2 sierpnia Łazienki Królewskie odwiedziło blisko 100 tysięcy gości z całego świata. Ze względu na niemalejącą…

Read More

Dżamble, Wały i Fotoness

Kultowe polskie winyle po raz pierwszy na CD wydają Polskie Nagrania. A poleca je Maciej Proliński. (więcej…)

Read More

Wzorowa prywatyzacja

Proces prywatyzacji największej firmy wchodzącej w skład Polskiego Holdingu Farmaceutycznego to przykład wzorowo przeprowadzonego procesu prywatyzacyjnego. 19 kwietnia 2012 w Warszawie, w obecności Jana Burego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu…

Read More

Wiedza członka zarządu wystarczy by odzyskać pieniądze

W procesie sądowym zarzut przedawnienia jest częstym środkiem obrony dłużnika przed roszczeniami wierzyciela. Może się on okazać nieskuteczny jeżeli chociaż jeden z członków zarządu uprawnionych do reprezentacji spółki oświadczył wcześniej,…

Read More